Friday, October 21, 2016

Trump breaks profane, but not sordid, bread with Cardinal Timothy Dolan at Al E. Smith Dinner last nightLast night Donald Trump sat next to Cardinal Timothy Dolan at the annual Alfred E. Smith Dinner, a fund raiser for Catholic Charities.  As a former Our Lady of Vilnius parishioner I ask myself whether Trump might enrich the archdiocese's coffers by means other than this appearance.

Below I present a Lithuanian news piece that articulates the 2006 rumor that the closure of Our Lady of Vilnius parish was precipitated by Trump's overture to buy the property. Word in Lithuania was that the Archdiocese of New York, under the leadership of Edward Cardinal Egan, was preparing to sell Our Lady of Vilnius Church and rectory to Donald Trump in order to pay out settlements to victims of sexual abuse by priests.  The article below, pushed through Google Translate as well as posted in the original Lithuanian, is typical of items in the Lithuanian press ever since word of Cardinal Egan's wish to close our church was revealed on July 31, 2006.

The full version of the rumor went on to say that Trump wanted to acquire the whole block, build, and link the complex to his condotel on Spring Street with a pedestrian bridge over Varick.

The archdiocese's recent pastoral planning initiative, "Making All Things New," resulted in church closures that have already yielded property sales.  Could Trump attempt to engage in some dealmaking with Egan's successor as he chows down in the name of charity?  Is history repeating?  

The "Making All Things New" paradigm appears to set great store by closure, no pun intended.  In an effort to help parishioners achieve closure, perhaps of their mouths, church corporation mergers are accompanied by final Masses. Newly incorporated parishes are celebrated with first Masses.  While I don't value the construct "closure," learning the truth about the loss of Our Lady of Vilnius would go a long way toward healing the wounds of many of us feel.


GOOGLE TRANSLATED ENGLISH
Last Lithuanian church in New York may repurchase billionaire D.Trumpas
2006. 27 September. 07:55

US Catholic Church in any way neišbrendanti of pedophile priests scandal, one after the other sacrifices of ethnic minorities in the house of worship. The stranger sins have to pay and the American Lithuanians. Last year, for 7 million. dollars instinct was to cut selling St. Peter's Cathedral in Boston. Now will be closed the last Lithuanian houses of worship in New York, writes "Lithuanian morning".

Our Lady of Manhattan was built in 1904 Lithuanian emigrant funds. Later, like many others, this shrine has passed the Vatican charge. Believers fear that soon the church will be wiped from the face of the earth, and instead they arise supermarket or any other building. Land prices in New York have always been high, but now they are growing even faster. Lithuanian church stands a very valuable property, which will be happy to purchase any real estate tycoon. One of them - the famous Donald Trump, whose show "pupil" is displayed and Lithuania. Many skyscrapers and shopping centers in New York managing the billionaire near Our Lady of the church intends to build a huge complex of hotels and apartments, writes "Lithuanian morning".


D.Trumpas coming. People keep talking about it - one of the richest people in the world said the priest Eugine'as Sawicki. - Now one thing is clear - no official knowledge of the fate of the church at the moment. There are no known date of closure, but now I can say - the first snow from getting it. " New York Archdiocese spokesman Joseph Zwilling said he had no knowledge that the intention is to sell the Gates of Dawn Church, but acknowledged that this building is financially very attractive location. Church's troubles started from the roof. Three years ago he Prakiuro. The pastor reported Archdiocese, Mass was moved to the basement and the hall have a scaffold on which you worked repairers. "However, the parishioners surprise, all the works soon stopped. People impatient to pray as soon as possible to return to a normal place, turned to the Archdiocese, but the response so far not received, "- said the pastor E.Sawickis. On 31 minutes the priest called Edwaras Cardinal Egan and reported that Our Lady of the church decided to close because of the mass arc little people., Writes, "Lithuanian morning". "I tried to explain that it is - an ethnic minority church, so you can not expect the people in the group. This church is preserved, there is no loss. In addition, many people do not want to listen to the Mass, to prepare a funeral or a christening in the basement, "- said the pastor, whose arguments were not heard.

LITHUANIAN
Paskutinę lietuvišką bažnyčią Niujorke gali perpirkti milijardierius D.Trumpas

JAV katalikų bažnyčia, niekaip neišbrendanti iš kunigų pedofilijos skandalo, vienus po kitų aukoja tautinių mažumų maldos namus. Už svetimas nuodėmes tenka mokėti ir Amerikos lietuviams. Pernai už 7 mln. dolerių buvo užsimota parduoti Šv.Petro katedrą Bostone. Dabar ketinama uždaryti paskutinius lietuviškus maldos namus Niujorke, rašo „Lietuvos rytas“.

Aušros Vartų bažnyčia Manhetene buvo pastatyta 1904 metais lietuvių išeivių lėšomis. Vėliau, kaip ir daugelis kitų, ši šventovė perėjo Vatikano žinion. Tikintieji baiminasi, kad netrukus ši bažnyčia bus nušluota nuo žemės paviršiaus, o vietoj jos iškils prekybos centras arba koks kitas statinys. Žemės kainos Niujorke visada buvo didelės, tačiau dabar jos auga dar sparčiau. Lietuvių bažnyčia stovi labai vertingame sklype, kurį mielai įsigytų kuris nors nekilnojamojo turto magnatas. Vienas tokių – garsusis Donaldas Trumpas, kurio laida „Mokinys“ rodoma ir Lietuvoje. Daugybę dangoraižių bei prekybos centrų Niujorke valdantis milijardierius netoli Aušros Vartų bažnyčios ketina statyti didžiulį butų ir viešbučių kompleksą, rašo „Lietuvos rytas“.

D.Trumpas ateina. Žmonės nuolat apie tai šneka, – apie vieną turtingiausių pasaulio žmonių kalbėjo kunigas Eugine'as Sawickis. – Dabar aišku viena – jokių oficialių žinių apie bažnyčios likimą neturime. Kol kas nėra žinoma ir uždarymo data, bet jau dabar galiu pasakyti – pirmojo sniego ji nesulauks“. Niujorko arkivyskupijos atstovas Josephas Zwillingas tvirtino neturįs žinių, kad ketinama parduoti Aušros Vartų bažnyčią, bet pripažino, kad šis pastatas yra finansiškai labai patrauklioje vietoje. Bažnyčios bėdos prasidėjo nuo stogo. Prieš trejus metus jis prakiuro. Apie tai klebonas pranešė arkivyskupijai, mišios buvo perkeltos į rūsį, o salėje iškilo pastoliai, ant kurių kurį laiką dirbo remontininkai. „Tačiau, parapijiečių nuostabai, visi darbai netrukus sustojo. Žmonėms nekantraujant kuo greičiau sugrįžti melstis į įprastą vietą, kreipėmės į arkivyskupiją, tačiau atsakymo iki šiol nesulaukėme“, – pasakojo klebonas E.Sawickis. Liepos 31-ąją kunigą pasikvietęs kardinolas Edwaras Eganas ir pranešė, kad Aušros Vartų bažnyčią nuspręsta uždaryti, nes mišias lanko mažai žmonių., rašo „Lietuvos rytas“. „Mėginau paaiškinti, kad tai – etninės mažumos bažnyčia, todėl negalima tikėtis gausaus žmonių būrio. Ši bažnyčia išsilaiko, nėra nuostolinga. Be to, daugybė žmonių nenori eiti klausyti mišių, rengti laidotuvių arba krikštynų rūsyje“, – pasakojo klebonas, kurio argumentai nebuvo išgirsti.

Monday, October 17, 2016

The Saint Stanislaus Kostka community mourns the loss of Peter Frankevich


When I met Peter Frankevich in 1994 he had a craggy face and a salt and pepper brush cut just like my dad's.  Always dapper in his Sunday best, he handed me, a bulletin and said, "Let me find a nice seat for you," leading me up the center aisle.  After Mass he conducted me to the basement for coffee social and found me a seat.

I came back every Sunday after that gracious introduction.  Soon I learned that Peter was more than an usher; he was a trustee, unofficial plant superintendent and co-chief cook and bottle washer (with Ed Maleska).  In autumn he removed the dead leaves from the gutter.  He reamed the molten wax from the candlesticks and kept the ornery air conditioner groaning throughout the summer.  When I let myself into the church to file music, he was often there fixing something or other.

This morning he was buried out of St. Matthew's church.  Father Yeboah celebrated the Mass and Msgr. McCorry concelebrated, adding a fine, bittersweet and true reminiscence of Peter's life.

And so Peter's physical presence is no longer with us, he will continue to inspire us and we will carry the torch of devotion and persistence that he has passed to us.

CLICK HERE to read Peter's obituary.

Sunday, October 09, 2016

Crosses from Our Lady of Vilnius Roof for sale on E-Bay

The reverse alchemy that turns love into money continues with the emergence of our roof crosses for sale on E-Bay.

Click Here for details of Cross #1
Click Here for details of Cross #2

Too bad the seller is not presenting the white doorknob from the middle door, the disco ball from the basement or the plastic owl from the rose window.  These items were close to my heart and I would gladly accept any one of them as a gift.  Wednesday, September 28, 2016

Pope Francis Can't Fail

And not because he is infallible.  His mission is to discern God's will to the best of his ability and to lead souls closer to God.  Mission accomplished.  He is the best Jorge Mario Bergoglio that ever lived.

Today's New York Times ran an opinion piece titled "Has Pope Francis Failed?" by Matthew Schmitz of First Things.  

Apparently Mr. Schmitz is confusing the Pope with the organizer of a membership drive or a politician who has not made good on his campaign promises.  One wonders why he has written this now and why the Times has chosen to publish it.
Wednesday, September 21, 2016

OLV Honors Leonard Cohen on his 82nd Birthday

Marianne has perished and in response the OLV Poet Laureate for the Year of Mercy and Forever said that he would be joining her soon enough.

On his 82nd birthday Leonard is gifting us with "You Want it Darker," the title cut of his forthcoming and possible last album.

To paraphrase the poet:
Because it is Leonard Cohen's birthday I will put my paper hat on my concussion and dance. 

For a thoughtful discussion and link to the work itself, visit  NPR.Tuesday, September 13, 2016

In honor of Yma Sumac's 94 th Birthday

A gathering that could just as well taken place in the Our Lady of Vilnius church hall: Yma Dream by Thoma Meehan as narrated by Christine Baranskas.


Monday, May 30, 2016

Mercy Playlist: For Those Who Tilt at Cathedrals

Hit it, Linda!


Is "Defiance" the hallmark of Scituate?

Today's New York Times visits Scituate and delivers "After 12 Years of Defiance, a Massachusetts Congregation Goes in Peace" by Jess Bidgood.


These parishioners are the same beloved people that stand beside us in prayer all over the United States.  The article focuses on 12 years of defiance, but there are so many nouns to choose from: "love." "devotion," "community," "faith."

The article references a a statement from the Boston archdiocese quoting:
"In a statement, the archdiocese said it hoped the congregants would join other parishes. “Their sense of loss from the closing of the parish is understandable,” the statement said. “For this reason the archdiocese kept its commitment to allow the appeals process to conclude both in civil and canonical courts.”
While using the press op to advertise is goodness and good faith, the archdiocese expresses its hope that the "congregants" would join other parishes.  By not preserving the community and designating a receiving parish the diocese paved the way to collect the assets instead of dedicating them to the pastoral care of the intact community of faith.

Some intrepid journalist in the land of Spotlight, should cover this next outward ripple from the sex abuse scandal and follow the money.