Wednesday, December 13, 2006

Kucios, NYC

Aušros Vartų Parapija rengia bendras Kūčias

sekmadienį, gruodžio 24 d., parapijos salėje
520 Broome Street
Kalėdinės Mišios – 7 v.v., Kūčios tuoj po Mišių

Įėjimas - nemokamai

Reikia užsisakyti vietas iš anksto iki š.m. gruodžio 20 d. Aušros Vartų parapijos tinklapyje http://www.ourladyofvilnius.org/

No comments: